Suomessa apteekkien toimintaa hallinnoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Apteekkien perustaminen on luvanvaraista, ja Fimea myös valitsee apteekkien toimintaa johtajat apteekkarit. Tässä artikkelissa kerromme farmasiasta liiketoiminnan osa-alueena sekä lääketeollisuuden että apteekkien näkökulmasta.

Lääketeollisuuden suurtoimijat ja markkinoiden toimintaperiaatteet

Suomessa toimii monia kansainvälisesti merkittäviä lääkealan toimijoita, ja maassamme myös panostetaan lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen erityisen paljon. Tästä huolimatta Suomen lääkemyynti on vain noin prosentin koko Euroopan lääkemyynnistä, mutta toisaalta Suomi on markkina-alueena kiinnostava.

Suomessa lääkemarkkinoita ja markkinoiden dynamiikkaa ohjaa hintakilpailu, johon on vaikuttanut merkittävästi lääkevaihto eli geneerinen substituutio, joka otettiin käyttöön vuonna 2003. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että apteekit ovat velvollisia tarjoamaan asiakkaille edullisempaa tuotetta kuin lääkärin kirjoittamassa reseptissä on esitetty. Tämä on tietysti mahdollista vain silloin, kun vastaava tuote on markkinoilla.

Lääkkeiden markkinoihin on vaikuttanut viime vuosina merkittävästi myös viitehintajärjestelmä, joka otettiin käyttöön lääkevaihdon rinnalla vuonna 2009. Uudistuksen tarkoituksena on ollut saada apteekkien asiakkaat valmistamaan markkinoiden halvin lääke, sillä uudistuksen myötä Kelan myöntämän korvauksen suuruus lasketaan niin sanotun viitehinnan mukaan. Apteekeissa lääkevaihto on sujunut kuitenkin vastoin ennakko-odotuksia hyvin.

Kolmas merkittävä lääkemarkkinoiden dynamiikkaa ohjaava tekijä on kopiolääkeyritysten tulo markkinoille. Asiakkaiden kannalta tämä on johtanut hintojen laskuun, mutta lääkkeitä valmistaville yrityksille ja apteekeille muutos on tuonut lisää tulospaineita.

Apteekkien toiminta

Suomessa toimi viime vuoden lopussa yli 800 apteekkia, joista noin pari sataa on sivuapteekkeja ja loput pääapteekkeja. Näiden lisäksi syrjäisillä seuduilla toimii lähes 150 apteekkien ylläpitämää palvelupistettä tai lääkekaappia, joissa myydään itsehoitolääkkeitä rajoitetulla valikoimalla. Näiden palvelupisteiden kautta voidaan tarvittaessa välittää myös reseptilääkkeitä. Suomen apteekkiverkosto on verrattain tiheä verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan, mutta Suomessa apteekkitoiminta on säännöstellympää kuin monissa muissa maissa.