Kasinoilta rahoitusta farmasian opintoihin

Lääketieteen ja farmasian opinnot vaativat tunnetusti aikaa ja sitoutumista eikä näiden alojen opinnoilta jää välttämättä aikaa osa-aikaisen työn tekemiseen. Internet tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia lisätulojen hankkimiseen. Eräs tapa hankkia lisätuloja on pelata nettikasinoilla, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion myös suomalaisten keskuudessa. Oletko siis kiinnostunut rahoittamaan opintosi tällä tavalla? Entä etsitkö nettikasinoa jolla on suomalainen lisenssi? Tällä sivulla kerromme farmasian opinnoista ja siitä, miten voit hyödyntää nettikasinoiden tarjonnan opintojesi rahoituksessa.

Farmasian opinnot

Farmasia liittyy alana kiinteästi lääkkeiden tutkimiseen, niiden valmistukseen ja niiden ominaisuuksien kehittämiseen. Myös lääkkeiden käytön kokonaisvaltainen suunnittelu sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta on keskeinen farmasian osa-alue. Farmasiaa opiskelleet työskentelevät tyypillisesti apteekeissa, mutta myös hallinnon ja teollisuuden palveluksessa on paljon farmasia-alan opintoja suorittaneita ammattilaisia. Lääketeollisuus on vakiinnuttanut asemansa Suomessa, joten ala työllistää tasaisesti myös kotimaisten yritysten palveluksessa.

Yliopistotasolla farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa Åbo Akademissa. Näistä kaksi ensimmäistä tarjoaa suomenkielistä farmasian opetusta, ja jälkimmäisessä opiskelu tapahtuu ruotsin kielellä. Kolmivuotinen, alempaan korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus tuottaa farmaseutteja, jotka työskentelevät tyypillisesti apteekissa. Viisivuotinen, ylempi korkeakoulututkinto antaa proviisorin pätevyyden ja avaa mahdollisuuden myös jatko-opintojen suorittamiseen ja tutkijan uran luomiseen.

Millaista farmasian opiskelu on?

Farmasian opiskelu on käytännönläheistä ja sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy noin puolen vuoden pituinen työharjoittelujakso. Työharjoittelun aikana opiskelija pääsee tutustumaan apteekkityön arkeen ja saa kullanarvoisia kokemuksia tulevaa työuraansa varten. Ainakin osa harjoittelusta on yleensä palkallista, mutta yleensä palkka vastaa ilta- ja viikonloppulisiä lukuun ottamatta harjoittelijoiden minimipalkkaa, joka on tunnetusti melko vaatimaton. Lisätulot tulevat siis tarpeeseen tälläkin alalla.

Mistä lisätuloja opintojen tueksi?

On tunnettu fakta, että valtion myöntämä opintotuki ja asumistuki eivät välttämättä riitä kattamaan elämisestä ja opinnoista aiheutuvia kustannuksia. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuvat opiskelijat kamppailevat toimeentulon kanssa ja päätyvät usein hankkimaan sivutuloja matalapalkka-aloilta, kuten myyntialalta tai siivoustyön parista. Internet tarjoaa loistavia mahdollisuuksia lisätulojen hankkimiseen. Netissä on tarjolla monenlaista freelance-pohjaista työtä, kuten käännös- ja kirjoitustöitä sekä ohjelmointia. Eräs vaihtoehto lisätulojen hankkimiseen on kartuttaa tietotaitoa nettipelien maailmasta ja tienata nettikasinoilla muutama lisäeuro opintojen tueksi.