Farmasian historia Suomessa

Farmasian historia ulottuu hyvin pitkälle menneisyyteen. Kauan sitten lääkärit valmistivat itse potilailleen määräämänsä lääkkeet, mutta keskiajalla lääkehoito ja lääkkeiden valmistus vähitellen eriytyivät omiksi aloikseen kaikkialla maailmassa. Tässä artikkelissa kerromme farmasian historiasta, mutta ennen kaikkea lääkkeitä myyvien apteekkien historiasta Suomessa.

Apteekkien alkuajat ja nykytilanne

Apteekkien alkuaikoina, myöhäisellä keskiajalla, apteekkarit valmistivat itse myymänsä lääkkeet. Nykyään tilanne on toinen ja lähes kaikki lääkkeet valmistetaan lääketehtaissa. Suomessa ensimmäiset viralliset apteekit aloittivat toimintansa vuonna 1689 Turussa ja Viipurissa, mutta jo edellisellä vuosisadalla maassa oli toiminut monia linna- ja kaupunkiapteekkeja. Ensimmäisten virallisten apteekkien perustamisen jälkeen apteekkien määrä lisääntyi tasaisesti ja itsenäistymisen koittaessa vuonna 1917 apteekkeja oli jo yli 250.

Suomessa apteekeilla on yksinoikeus lääkkeiden myyntiin ja apteekkien määrä on rajoitettu. Väestömäärään suhteutettuna yleensä jokaisessa kunnassa toimii vähintäänkin yksi apteekki, mutta suurissa kunnissa voi olla lukuisia pää- ja sivuapteekkeja. Tällä hetkellä apteekkeja on maassamme yli 800. Ajan hengen mukaisesti monet apteekeista ovat siirtäneet osan toiminnastaan internetiin. Verkkokauppojen avulla apteekkien asiakaskunta on laajentunut ja toisaalta pienempien apteekkien asema jossain määrin hankaloitunut, kun apteekissa perinteisesti myytäviä tuotteita saa verkkokauppojen kautta myös muualta kuin kivijalkaliikkeestä.

Apteekkialaa koskeva säätely ja määräykset

Apteekkialaa koskevat säännöt ja määräykset vaihtelevat maasta toiseen. Suomalaisen lainsäädännön mukaan apteekkia pitävän apteekkarin tulee olla koulutukseltaan proviisori. Apteekkilupia haetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta, joka päättää sekä uusien apteekkien että sivuapteekkien perustamisesta. Yleensä apteekkari vaihtuu edellisen jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä toiseen apteekkiin. Uuden apteekkarin valitsee Fimea kaikkien lupaa hakeneiden joukosta. Apteekkarin valintaan vaikuttavat ennen kaikkea apteekkarina ja proviisorina hankittu kokemus sekä muu kokemus esimerkiksi lääketehtaan erilaisista työtehtävistä.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen tilanne on erilainen. Esimerkiksi Ruotsissa lääkkeitä myydään myös ruokakaupoissa ja Norjassa teoriassa kuka tahansa farmasian alan koulutuksen saanut voi perustaa oman apteekin. Käytännössä myös Norjan lääkemyynti on kuitenkin muutaman suurimman alan toimijan hallinnoimaa. Suomalaisen asiakkaan kannalta tilanne on kuitenkin hyvä, sillä apteekkien toimintaa ja lääkkeiden myyntiä säädellään melko tarkasti ja tietoa on saatavilla paljon.