Suomalaisten apteekkien historia

Farmasia- ja apteekkialalla on maassamme monen vuosisadan taakse ulottuvat perinteet. Tässä artikkelissa kerromme apteekkien historiasta ja toiminnasta Suomessa.

Ensimmäiset apteekit

Suomen ensimmäiset viralliset apteektit perustettiin vuonna 1689 Turkuun ja Viipuriin, mutta jo 1500-luvulla Suomessa oli toiminut monia linna- ja kaupunkiapteekkeja. Varhaisimmat apteekit toimivat pääosin omissa, erillisissä rakennuksissa, ja apteekkarin lisäksi apteekkiyhteisöön kuului hänen perheensä sekä tietysti apteekin muu henkilökunta. Vasta 1950-luvulta lähtien apteekit toimivat erillisissä liikehuoneistoissa.

Apteekkien määrä lisääntyi tasaisesti, mutta apteekkien myymien lääkkeiden sisällössä oli merkittäviä eroja vielä 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1936 voimaan astui deklaraatiopakko, jonka perusteella kaikkien ulkomaalaisten lääkkeiden koostumus oli ilmoitettava. Kaksi vuotta myöhemmin pakko laajeni koskemaan myös kotimaisia lääkkeitä, eivätkä apteekkarit enää tämän jälkeen voineet myydä itse valmistamiaan salaperäisiä mikstuuroja tai tinktuuroja.

Samoihin aikoihin, vuonna 1935, säädettiin apteekkitavaralaki, jonka tarkoituksena oli erottaa apteekkitavarat yleisistä kauppatavaroista. Tästä seurasi myös se, että apteekkitavaroita saa myydä enää vain ja ainoastaan apteekeissa. Samalla apteekkitavaroiden myynnistä tuli luvanvaraista toimintaa.

Sotavuosien vaikutus

Lienee ilmiselvää, että sotavuodet koettelivat myös Suomen lääkejakelua. Suurin osa apteekkialalla toimivasta miehistä sai kutsun rintamalle, mikä johti apteekkien arkipäiväisen työn muuttumiseen merkittävästi. Sota-alueilla apteekkien velvollisuudet muuttuivat ja ne velvoitettiin antamaan lääkkeitä sodassa oleville joukoille. Lääketilanne itsessään pysyi sotavuosina melko hyvänä, sillä tukkukauppiaat olivat varautuneet tilanteeseen. Lääkkeiden riittävyyteen vaikutti positiivisesti myös lääkkeiden säännöstely sekä apteekkien keskinäinen yhteistyö. Lisäksi muut maat olivat avuliaita ja esimerkiksi Ruotsi lahjoitti Suomelle lääkkeitä.

Vuosisadan loppu

Sotien jälkeen apteekkiala alkoi vähitellen vahvistua ja kansalaisten luottamus apteekkitoimintaa kohtaan lisääntyi lääkekehityksen myötä. Lääketeollisuus kasvoi sodan jälkeisinä vuosikymmeninä merkittävästi ja 1960-luvulla apteekeissa myytävistä tuotteista suurin osa, lähes 90 %, oli jo tehdasvalmisteisia.

Suomessa on toiminut lukuisia lääketehtaita, jotka ovat palvelleet ennen kaikkea suomalaisten lääketarvetta. 1970-luvulla maassamme toimi 13 lääkkeitä valmistavaa tehdasta. Sittemmin lääketehtaiden määrä on lisääntynyt ja tehdasvalmisteiset lääkkeet muodostavat yli 99 % apteekeissa myytävistä lääkkeistä. Lääkkeistä edelleen apteekissa paikan päällä valmistetaan muun muassa suun fluorigeelit, pienille lapsille tarkoitetut annosjauheet sekä erilaiset voiteet.