Farmasia tieteenalana ja tutkimuskohteena

Uravalintana farmasia

Farmasialla tarkoitetaan lääkkeiden valmistamiseen ja tutkimukseen liittyvää tieteenalaa. Vaikka farmasian tuotteet koskettavat lähes jokaista ihmistä, ei ole mitenkään ilmiselvää, mitä kaikkea tämä mielenkiintoinen ala pitää sisällään. Tässä artikkelissa esittelemme farmasiaa tieteenalana ja tutkimuskohteena.

Farmasian osa-alueet

Farmasia on oma tieteenalansa, mutta sillä on läheisiä yhteyksiä muihin tieteenaloihin, kuten luonnontieteisiin, terveystieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Farmasiaa opiskelleen tyypillinen ja ehkä suurelle yleisölle näkyvin työpaikka on apteekki, mutta myös hallinnosta ja teollisuuden palveluksesta löytyy suuri määrä farmasian ammattilaisia.

Farmasia on tieteenalana laaja, ja se sisältää monia osa-alueita. Niitä ovat esimerkiksi biofarmasia, kliininen farmasia ja farmaseuttinen kemia. Näistä ensimmäinen, biofarmasia, keskittyy tutkimaan esimerkiksi lääkeaineiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia ja erilaisia lääkemuotoja. Farmaseuttinen kemia puolestaan on keskittynyt lääkeaineiden suunnitteluuun ja lääkkeiden vaikutusten tutkimiseen kemiallisesta näkökulmasta.

Lääkealan tutkimus ja alan opiskelu

Lääkealan tutkimusta harjoitetaan yliopistoissa, erillisissä tutkimuslaitoksissa sekä lääketeollisuudessa. Yliopistotasolla farmasian tiedekunnan lisäksi lääkkeisiin liittyvää tutkimusta tehdään kemian ja biokemian alalla, sekä esimerkiksi fysiikan parissa. Tutkimus Suomessa on laadukasta mutta etenee usein hitaasti ja edellyttää pitkäjänteistä työtä.

Lääkelalle kouluttavaa farmasiaa voi opiskella suomeksi kahdessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Molemmissa voi suorittaa sekä farmaseutin että proviisorin tutkinnon. Näistä ensimmäinen on kolmevuotinen, alempi korkeakoulututkinto ja jälkimmäinen viisivuotinen, ylempi korkeakoulututkinto.

On luonnollista, että farmasian opiskelu on erittäin käytännönläheistä. Sekä farmaseutin että proviisorin tutkinnossa opiskeluun sisältyy noin kuuden kuukauden pituinen harjoittelu, jonka aikana opiskelijat oppivat kallisarvoisia tietoja alalla toimimisesta käytännössä. Näitä asioita ei välttämättä ole teoriakursseilla mahdollista oppia. Teoriaopinnot sisältävät esimerkiksi tietoa lääkeaineiden ominaisuuksista ja vaikutuksista elimistössä, lääkeaineiden valmistusprosesseista sekä erilaisista lääkkeiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä yksilön, että koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Lääkeala tulevaisuuden työpaikkana

Lääketeollisuus ja lääketutkimus ovat hyvin työllistäviä aloja, sillä lääkkeiden tutkimukseen panostetaan maassamme paljon. Vaikka suomalaisten lääkeyritysten markkinaosuus Euroopan tasolla on verrattain pieni, tekevät kotimaiset lääkeyritykset tärkeää tuotekehitystä ja lääketutkimusta, sekä tietenkin omaavat alan huippuosaamista, joka mahdollistaa tuotekehityksen kärjessä pysymisen. Palkkaus farmasia-alalla on kohtuullista, ja toisaalta alan työttömyys on melko alhainen.