Ura farmasia-alalla – mielenkiintoinen tulevaisuus

Oletko kiinnostunut luonnontieteistä ja lääketieteistä? Oletko kiinnostunut lääkkeiden valmistuksesta, kehittämisestä ja tutkimuksesta? Jos vastasit kyllä, farmasia saattaa olla sinulle sopiva ala. Tässä artikkelissa kerromme urasta farmasian parissa ja siitä, miten voit hakeutua alan opintoihin.

Mitä farmasia on?

Farmasialla tarkoitetaan yleisesti lääkkeen valmistusalaa sekä erityistä tieteenalaa, joka on keskittynyt tutkimaan lääkeaineiden ja lääkevalmisteiden ominaisuuksia, käyttöä ja valmistusta.

Ennen muinoin lääkärit valmistivat itse käyttämänsä lääkevalmisteet, mutta nykyään erityisesti vastuukysymysten sekä taloudellisen hyödyn näkökulmasta pidetään tarpeellisena tai moraalisesta näkökulmasta jopa välttämättömänä, ettei lääkemääräysten kirjoittamisesta vastuussa oleva lääkäri ole tekemisissä lääkkeiden valmistuksen tai myynnin kanssa.

Vaikka farmasia onkin oma tieteenalansa, on sillä yhteyksiä moniin muihin tieteenaloihin, esimerkiksi soveltaviin luonnontieteisiin, terveystieteisiin ja, yllättävää kyllä, myös yhteiskuntatieteisiin. Merkittävä osa farmasiaa opiskelleiden työpaikoista löytyy apteekeista, mutta myös hallinnossa ja teollisuudessa työskentelee paljon farmasiaa opiskelleita.

Farmasia-alan työpaikat

Suurelle yleisölle näkyvin farmasian alan työpaikka on varmasti apteekissa työskentelevä farmaseutti. Apteekissa työskentelee myös proviisori, mutta korkeamman koulutuksen vuoksi proviisori työskentelee usein apteekin esimiestehtävissä. Farmasiaa opiskelleita ammattilaisia tarvitaan myös monenlaisisissa lääkkeiden turvallisuuteen ja myyntilupiin liittyvissä tehtävissä virastoissa ja muissa hallinnollisissa toimielimissä. Euroopan union tasolla myös Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency eli EMA) työllistää paljon suomalaisiakin farmasian ammattilaisia.

Lääkemarkkinat ovat hyvin kansainväliset, joten kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Suomalaisten lääkeyhtiöiden palveluksessa työskentelevät farmasia-alan osaajat voivat siten toimia myös myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Jos ura tutkijana kiinnostaa, farmasian alalla on mahdollista suorittaa jatko-opintoja aina tohtoriksi saakka ja jatkaa uraa tutkijana vielä senkin jälkeen.

Farmasia-alan opinnot ja niihin hakeutuminen

Suomessa farmaseutin ja proviisorin tutkinnot voi suorittaa Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään farmaseutti ja ylempi korkeakoulututkinto puolestaan tuottaa proviisorin tutkinnon. Hakija voi hakea joko farmaseutin koulutusohjelmaan tai suoraan proviisorin koulutusohjelmaan.

Opiskelijavalinta perustuu ylioppilastodistuksen perusteella määriteltäviin alkupisteisiin sekä menestykseen valintakokeessa, joka mittaa ennen kaikkea kemian osaamista. Valintakokeessa on myös aineisto-osio, jonka materiaali jaetaan vasta koetilanteessa. Koulutukseen voi hakeutua keväisin, ja opinnot alkavat yleensä syksyllä.